Inwestuj mądrze!

Istnieje wiele rozmaitych instrumentów finansowych, których celem jest pomnażanie pieniędzy. Jedną z głównych różnic między nimi stanowi najczęściej stopień ryzyka. Do najbardziej pewnych, ale jednocześnie najmniej zyskownych, należą lokaty bankowe, gdzie mamy zagwarantowany określony procent od wpłaconych środków. Nieco bardziej ryzykownym instrumentem są depozyty długoterminowe z oprocentowaniem zmiennym, zależy ono bowiem od ustalanych centralnie stóp procentowych, które mogą okazać się mniej lub bardziej dla nas korzystne.

Do grupy wysokiego ryzyka zalicza się inwestycje giełdowe, zwłaszcza kiedy podejmujemy grę na giełdzie samodzielnie. Jeśli nie czujemy się zatem zbyt pewnie w tej dziedzinie, lepiej skorzystać z pośrednictwa funduszy inwestycyjnych, których zarządzający podejmują w naszym imieniu decyzje dotyczące lokowania środków.  Zawsze też należy pamiętać o zasadzie dywersyfikacji portfela, czyli lokowania pieniędzy w instrumenty o różnym stopniu ryzyka, część w akcje, część w obligacje.

Oszczędzać, czy inwestować?

Coraz bardziej świadomi konieczności odkładania środków finansowych na przyszłość, sięgamy niekiedy do innych niż tradycyjne i powszechnie znane instrumenty finansowe. Wiele osób, ufnych w swoje umiejętności i wiedzę ekonomiczną, decyduje się na przykład na ryzykowne inwestycje w wierzytelności, kamienie szlachetne, czy akcje rynków wschodzących. Tego rodzaju instrumenty finansowe mogą oczywiście przynieść wymierne zyski, ale równie dobrze mogą nie tylko nie dać oczekiwanych zysków, ale nawet narazić nas na utratę jakiejś części kapitału.

Inwestowanie a oszczędzanie to dwie różne rzeczy. Każda inwestycja oznacza pewną dozę ryzyka, ale zarazem możliwość osiągnięcia dużych zysków. Ryzyko wzrasta, jeżeli takowe zyski chcemy osiągnąć w krótkim terminie. Tymczasem oszczędzanie to  lokowanie pieniędzy w bezpiecznych instrumentach finansowych, takich jak na przykład lokaty i kontentowanie się stosunkowo niewysokim, ale za to pewnym zyskiem. Najbardziej optymalna będzie jak zawsze metoda złotego środka, część pieniędzy włożyć na lokatę, część zainwestować.

Kilka uwag o kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli wpis wierzytelności do księgi wieczystej danej nieruchomości. Kredyt hipoteczny zatem to nie tylko kredyt mieszkaniowy, tak jak zwykliśmy to potocznie określać, czyli udzielany na zakup mieszkania,  budowę domu, zakup działki budowlanej, ale także kredyt konsolidacyjny, kredyt pod budownictwo komercyjne, czy pożyczka hipoteczna.

Każdy rodzaj kredytu zabezpieczonego hipoteką oznacza zazwyczaj długoterminową umowę, tak więc, zanim zwiążemy się na długie lata z określoną instytucją finansową, trzeba dokładnie rozważyć warunku potencjalnej umowy. W tym przypadku należy szczególnie uważnie przyglądać się reklamowanym promocjom, albowiem często okazuje się, że promocyjny kredyt hipoteczny wcale nie jest tańszy od standardowego. Ważną kwestią jest też wkład własny, od tego roku obowiązkowy w wysokości minimum 5%, w kolejnych latach ten minimalny próg będzie wzrastał, aż do poziomu 20% w 2017 roku. Bez względu na wymogi warto pamiętać, że im więcej mamy wkładu własnego, tym dla nas korzystniej.

Na co zwracać uwagę zaciągając kredyt gotówkowy?

Pierwszą zasadą powinno być porównanie co najmniej kilku ofert. Co prawda najlepiej zacząć od swojego banku macierzystego, tam bowiem z reguły jako stały klient możemy liczyć na określone preferencyjne warunki, jednak dla pewności warto sprawdzić także oferty innych instytucji. We własnym banku można zazwyczaj dostać tak zwany kredyt pod konto, co oznacza, że bank podejmuje decyzję na podstawie wpływów na konto, nie musimy zatem dostarczać żadnych dokumentów. Taki kredyt pod konto to także wygoda, ponieważ bank sam pobiera co miesiąc należną ratę, trzeba tylko pilnować, żeby były środki na koncie.

Jeżeli jednak oferta kredytu gotówkowego w innym banku wydaje się nam korzystniejsza, nie ma powodu, byśmy z niej nie skorzystali. Należy jednakże przeanalizować oprocentowanie nie to nominalne, zwykle eksponowane, ale Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, która oprócz odsetek uwzględnia także pozostałe koszty. Warto przyjrzeć się wszelkim promocjom, czy nie kryją one w sobie niespodzianek, na przykład w postaci wykupienia dodatkowej usługi jako warunku promocji.

Alternatywa dla tradycyjnej lokaty – lokata strukturyzowana

Lokata bankowa to instrument finansowy często wykorzystywany przez Polaków, jako najlepsza, w ich przekonaniu, forma oszczędzania pieniędzy. Jednak od jakiegoś czasu, w związku z bardzo niskimi stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej, trzymanie pieniędzy na lokacie nie bardzo się opłaca. Zawsze można naturalnie zainwestować w akcje, ale wszyscy wiemy, że ten z kolei instrument jest w tym samym stopniu zyskowny, co ryzykowny.

Banki, wobec spadku zainteresowania tradycyjnymi lokatami, proponują nam coś nowego – lokaty strukturyzowane, dzięki którym można osiągnąć zysk z rynku kapitałowego, a jednocześnie mamy gwarancję ochrony włożonego kapitału. Inaczej mówiąc, możemy sporo zarobić, możemy także nie osiągnąć żadnych zysków, ale z pewnością nie stracimy. Konstrukcja tego interesującego produktu finansowego powoduje, ze może ona zarabiać na każdym trendzie giełdowym, na hossie i na bessie. Ponadto, jeśli lokata strukturyzowana połączona jest z produktem ubezpieczeniowym, jesteśmy zwolnieni z podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych.

Jak zdobyć środki na posag dla dziecka?

Różne mądre głowy obliczyły, że koszt wychowania dziecka do pełnoletności to około 200 tysięcy zł, ale to przecież dopiero początek jego drogi życiowej, którą każdy rodzic chciałby uczynić mniej wyboistą, przynajmniej pod względem finansowym. Skąd zatem wziąć pieniądze na dobry start, studia, mieszkanie, usamodzielnienie się?

W ofercie niemal wszystkich instytucji ubezpieczeniowych znajdziemy polisy dla dzieci mające charakter posagowy. Są to takie produkty, które z jednej strony zapewniają dziecku zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci rodziców, z drugiej gwarantują wypłatę świadczenia w momencie uzyskania pełnoletności. Z uwagi na podwójną funkcję, ochronną i kapitałową, są to jednak z reguły produkty dość drogie. Inna opcja to programy systematycznego oszczędzania oferowane przez fundusze inwestycyjne. W wielu przypadkach wystarczą nawet niewielkie kwoty miesięczne, żeby uruchomić tego rodzaju program. Istotą bowiem każdego oszczędzania jest nie tyle wysokość wpłacanych kwot, co systematyczność i bardzo długi okres odkładania pieniędzy, dlatego, jeśli chodzi o dziecko, najlepiej zacząć oszczędzać jak najwcześniej.

Polisa na życie z funduszem inwestycyjnym

Osoby, które świadomie chcą zarządzać swoimi finansami, osobistymi czy rodzinnymi, a jednocześnie czują się na tyle odpowiedzialne za swoich bliskich, że odczuwają potrzebę ubezpieczenia się na życie, mają obecnie do dyspozycji nowoczesne instrumenty finansowe, którymi są polisy na życie z funduszem inwestycyjnym.

Jest to produkt finansowy łączący dwie funkcje – ochrony życia i gromadzenia kapitału. Funkcja ochronna polega na zobowiązaniu ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia osobie uposażonej w przypadku śmierci ubezpieczonego, co jest charakterystyczne dla zwykłego ubezpieczenia na życie. Funkcja inwestycyjna z kolei wyraża się w systematycznym lokowaniu pieniędzy na wskazanych przez ubezpieczonego funduszach inwestycyjnych, których zadaniem jest ich pomnażanie.

W zależności od instytucji, mamy do wyboru rozmaite warianty takiego ubezpieczenia z funduszem, różnice mogą dotyczyć sum ubezpieczenia, czasu trwania umowy, podziału składki, rodzaju funduszy, możliwości dokupienia umów dodatkowych. Jednak zasadnicza idea jest wspólna – ochrona plus inwestycje.

Ubezpieczenia przez internet

Wiadomą jest rzeczą, że w dobie współczesnej komunikacji elektronicznej coraz więcej spraw chcemy załatwiać właśnie tą drogą, bez konieczności wychodzenia z domu i wypraw do określonych instytucji. Firmy świadczące różnego rodzaju usługi muszą nadążać za nowymi technologiami, dlatego też dzisiaj już bez problemu załatwimy sobie przez internet uruchomienie konta w banku, założymy lokatę, weźmiemy kredyt, wykupimy ubezpieczenie.

Zwłaszcza w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych mamy wyjątkowo szeroką ofertę usług dostępnych drogą elektroniczną. Istnieją nawet firmy ubezpieczeniowe, które działają wyłącznie w sieci. W ten sam sposób możemy nabyć ubezpieczenia majątkowe, turystyczne, zdrowotne, a nawet polisy na życie. Jednak jeśli chodzi o te ostatnie, zawierane z reguły na dłuższy czas, lepiej jednak skontaktować się osobiście z przedstawicielem ubezpieczyciela, ponieważ polisa na życie powinna być „skrojona na miarę”. Niezależnie jednak od rodzaju ubezpieczenia kupowanego przez internet, należy zawsze dokładnie sprawdzić tak zwane Ogólne Warunki Ubezpieczenia.